Maklumat Pelayanan

Sabtu, 06 Jun 2020 | 11:29:01 WIB


Maklumat Pelayanan

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN YANG TELAH KAMI TETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU “.